Ngày
Thứ
Tên phim
Kênh
Giờ
26/09/2015 Thứ bảy Thông điệp thời gian - Vẻ... HTV 22:30
25/09/2015 Thứ sáu Thông điệp thời gian - Không... HTV 21:30
24/09/2015 Thứ năm Thông điệp thời gian - Thơ... HTV 21:30
23/09/2015 Thứ bốn Thông điệp thời gian - Âm... HTV 21:30
22/09/2015 Thứ ba Thông điệp thời gian - Tăng... HTV 21:30
21/09/2015 Thứ hai Thông điệp thời gian - Tưởng... HTV 21:30
20/09/2015 Chủ nhật Thông điệp thời gian - Âm... HTV 22:30
19/09/2015 Thứ bảy Thông điệp thời gian - Thiên... HTV 22:30
18/09/2015 Thứ sáu Thông điệp thời gian - Cơ... HTV 21:30
17/09/2015 Thứ năm Thông điệp thời gian - Chấp... HTV 21:30
16/09/2015 Thứ bốn Thông điệp thời gian - Sự... HTV 21:30
15/09/2015 Thứ ba Thông điệp thời gian - Khát... HTV 21:30
14/09/2015 Thứ hai Thông điệp thời gian - Ước... HTV 21:30
13/09/2015 Chủ nhật Thông điệp thời gian - Cống... HTV 22:30
12/09/2015 Thứ bảy Thông điệp thời gian - Hạnh... HTV 22:30
11/09/2015 Thứ sáu Thông điệp thời gian - Gia... HTV 21:30
10/09/2015 Thứ năm Thông điệp thời gian - Tình... HTV 21:30
09/09/2015 Thứ bốn Thông điệp thời gian - Đức... HTV 21:30
08/09/2015 Thứ ba Thông điệp thời gian - Nỗi... HTV 21:30
07/09/2015 Thứ hai Thông điệp thời gian - Ý... HTV 21:30
06/09/2015 Chủ nhật Thông điệp thời gian - Nhìn... HTV 22:30
05/09/2015 Thứ bảy Thông điệp thời gian - Biết... HTV 22:30
04/09/2015 Thứ sáu Thông điệp thời gian - Màu... HTV 21:30
03/09/2015 Thứ năm Thông điệp thời gian - Tình... HTV 21:30
02/09/2015 Thứ bốn Thông điệp thời gian - Tình... HTV 21:30
01/09/2015 Thứ ba Thông điệp thời gian - Hoa... HTV 21:30
31/08/2015 Thứ hai Thông điệp thời gian - Âm... HTV 21:30
30/08/2015 Chủ nhật Thông điệp thời gian - Tình... HTV 22:30
29/08/2015 Thứ bảy Thông điệp thời gian - Sống... HTV 22:30
28/08/2015 Thứ sáu Thông điệp thời gian - Sự... HTV 21:30