Ngày
Thứ
Tên phim
Kênh
Giờ
09/11/2015 Thứ hai Hạnh phúc HTV 21:30
07/11/2015 Thứ bảy Vắng bóng tình yêu HTV 22:30
06/11/2015 Thứ sáu Trí tưởng tượng HTV 21:30
05/11/2015 Thứ năm Can đảm HTV 21:30
04/11/2015 Thứ bốn Tình yêu thiên nhiên HTV 21:30
03/11/2015 Thứ ba Niềm tin HTV 21:30
02/11/2015 Thứ hai Tự nhiên HTV 21:30
01/11/2015 Chủ nhật Tha thứ HTV 22:30
31/10/2015 Thứ bảy Tình yêu HTV 22:30
30/10/2015 Thứ sáu Niềm vui HTV 21:30
29/10/2015 Thứ năm Thời gian HTV 21:30
21/10/2015 Thứ bốn Thiên nhiên hoàn hảo HTV 21:30
15/10/2015 Thứ năm Thông điệp thời gian - Giễu... HTV 21:30
14/10/2015 Thứ bốn Thông điệp thời gian - Thành... HTV 21:30
13/10/2015 Thứ ba Thông điệp thời gian - Lời... HTV 21:30
12/10/2015 Thứ hai Thông điệp thời gian - Học... HTV 21:30
11/10/2015 Chủ nhật Thông điệp thời gian - Thời... HTV 22:30
10/10/2015 Thứ bảy Thông điệp thời gian - Hạnh... HTV 22:30
09/10/2015 Thứ sáu Thông điệp thời gian - Đừng... HTV 21:30
08/10/2015 Thứ năm Thông điệp thời gian - Hạnh... HTV 21:30
07/10/2015 Thứ bốn Thông điệp thời gian - Lý... HTV 21:30
06/10/2015 Thứ ba Thông điệp thời gian - Trải... HTV 21:30
05/10/2015 Thứ hai Thông điệp thời gian - Thiên... HTV 21:30
04/10/2015 Chủ nhật Thông điệp thời gian - Hạnh... HTV 22:30
03/10/2015 Thứ bảy Thông điệp thời gian - Tự... HTV 22:30
02/10/2015 Thứ sáu Thông điệp thời gian - Đọc... HTV 21:30
02/10/2015 Thứ sáu Thông điệp thời gian - Tưởng... HTV 21:30
01/10/2015 Thứ năm Thông điệp thời gian - Giáo... HTV 21:30
29/09/2015 Thứ ba Thông điệp thời gian - Tình... HTV 21:30
28/09/2015 Thứ hai Thông điệp thời gian - Hài... HTV 21:30