Ngày
Thứ
Tên phim
Kênh
Giờ
14/12/2015 Thứ hai Ước mơ HTV 21:30
12/12/2015 Thứ bảy Xua tan nỗi buồn HTV 22:30
11/12/2015 Thứ sáu Tâm lý sợ thất bại HTV 21:30
10/12/2015 Thứ năm Hy vọng HTV 21:30
09/12/2015 Thứ bốn Gia đình HTV 21:30
08/12/2015 Thứ ba Cái đẹp HTV 21:30
07/12/2015 Thứ hai Trẻ thơ HTV 21:30
05/12/2015 Thứ bảy Tình yêu t12 HTV 22:30
04/12/2015 Thứ sáu Cuộc sống như bản nhạc HTV 21:30
03/12/2015 Thứ năm Tình bạn 3 HTV 21:30
02/12/2015 Thứ bốn Tình yêu thiên nhiên t12 HTV 21:30
01/12/2015 Thứ ba Âm nhạc 1 HTV 21:30
30/11/2015 Thứ hai Ý nghĩa của thay đổi HTV 21:30
28/11/2015 Thứ bảy Thời gian 28 HTV 22:30
27/11/2015 Thứ sáu Tình yêu 27 HTV 21:30
26/11/2015 Thứ năm Tình yêu 26 HTV 21:30
25/11/2015 Thứ bốn Yêu thiên nhiên HTV 21:30
24/11/2015 Thứ ba Tình yêu tháng 11 HTV 21:30
23/11/2015 Thứ hai Thời gian không chờ đợi HTV 21:30
21/11/2015 Thứ bảy Hạnh phúc tháng 11 HTV 22:30
20/11/2015 Thứ sáu Nhà giáo HTV 21:30
19/11/2015 Thứ năm Hạnh phúc với cái đang có HTV 21:30
18/11/2015 Thứ bốn Âm nhạc HTV 21:30
17/11/2015 Thứ ba Ý chí HTV 21:30
16/11/2015 Thứ hai Ra khỏi bóng râm HTV 21:30
15/11/2015 Chủ nhật Ký ức HTV 22:30
14/11/2015 Thứ bảy Luôn có hoa HTV 22:30
13/11/2015 Thứ sáu Nhân ái HTV 21:30
12/11/2015 Thứ năm Thời gian T11 HTV 21:30
11/11/2015 Thứ bốn Tình bạn HTV 21:30