Ngày
Thứ
Tên phim
Kênh
Giờ
15/01/2016 Thứ sáu May mắn HTV 21:30
14/01/2016 Thứ năm Tự nhiên HTV 21:30
13/01/2016 Thứ bốn Màu sắc trong tranh HTV 21:30
12/01/2016 Thứ ba Trái tim người mẹ HTV 21:30
11/01/2016 Thứ hai Trở ngại HTV 21:30
10/01/2016 Chủ nhật Kinh nghiệm HTV 22:30
09/01/2016 Thứ bảy Sách hay HTV 22:30
08/01/2016 Thứ sáu Phụ nữ đẹp HTV 21:30
07/01/2016 Thứ năm Thơ ca HTV 21:30
06/01/2016 Thứ bốn Gia đình m6 HTV 21:30
05/01/2016 Thứ ba Nghệ thuật là đường viền HTV 21:30
04/01/2016 Thứ hai Công trình bạt núi HTV 21:30
03/01/2016 Chủ nhật Cái đẹp t1 HTV 22:30
02/01/2016 Thứ bảy Ghi khắc trong tim HTV 22:30
01/01/2016 Thứ sáu Cuộc sống là bài học HTV 21:30
31/12/2015 Thứ năm Giao thừa HTV 21:30
30/12/2015 Thứ bốn Luôn có hoa HTV 21:30
29/12/2015 Thứ ba Cây trơ trụi HTV 21:30
28/12/2015 Thứ hai Tình bạn 28 HTV 21:30
26/12/2015 Thứ bảy Hoa trái của sự thông tuệ HTV 22:30
25/12/2015 Thứ sáu Nơi nào có tình yêu HTV 21:30
24/12/2015 Thứ năm Nên như trẻ thơ HTV 21:30
23/12/2015 Thứ bốn Cuộc sống HTV 21:30
22/12/2015 Thứ ba Âm nhạc HTV 21:30
21/12/2015 Thứ hai Thiên nhiên 21 HTV 21:30
19/12/2015 Thứ bảy Phụ nữ HTV 22:30
18/12/2015 Thứ sáu Hy vọng và mục tiêu HTV 21:30
17/12/2015 Thứ năm Cây có lúc trơ trụi HTV 21:30
16/12/2015 Thứ bốn Thời gian 16 HTV 21:30
15/12/2015 Thứ ba Người hạnh phúc HTV 21:30