Ngày
Thứ
Tên phim
Kênh
Giờ
18/03/2016 Thứ sáu Kinh nghiệm HTV 21:30
17/03/2016 Thứ năm Tưởng tượng HTV 21:30
16/03/2016 Thứ bốn Được tin tưởng HTV 21:30
15/03/2016 Thứ ba Thiên nhiên HTV 21:30
14/03/2016 Thứ hai Hoa tháng Ba HTV 21:30
13/03/2016 Chủ nhật Cười HTV 22:30
12/03/2016 Thứ bảy Hạnh phúc tháng Ba HTV 22:30
11/03/2016 Thứ sáu Sảng khoái bất tận HTV 21:30
10/03/2016 Thứ năm Tổn thương nhỏ HTV 21:30
09/03/2016 Thứ bốn Bạn HTV 21:30
08/03/2016 Thứ ba Người mẹ HTV 21:30
07/03/2016 Thứ hai Giáo dục đàn ông HTV 21:30
06/03/2016 Chủ nhật Gia đình HTV 22:30
05/03/2016 Thứ bảy Học từ cuộc sống HTV 22:30
04/03/2016 Thứ sáu Ước mơ HTV 21:30
03/03/2016 Thứ năm Buồn HTV 21:30
02/03/2016 Thứ bốn Mục tiêu tháng 3 HTV 21:30
01/03/2016 Thứ ba Thử thách của can đảm HTV 21:30
29/02/2016 Thứ hai Hạnh phúc HTV 21:30
28/02/2016 Chủ nhật Mục tiêu HTV 22:30
27/02/2016 Thứ bảy Lòng tốt HTV 22:30
26/02/2016 Thứ sáu Nghệ thuật HTV 21:30
25/02/2016 Thứ năm Tưởng tượng HTV 21:30
24/02/2016 Thứ bốn Hy vọng tháng 02 HTV 21:30
23/02/2016 Thứ ba Hạnh phúc tháng Hai HTV 21:30
22/02/2016 Thứ hai Gia đình HTV 21:30
21/02/2016 Chủ nhật Sách 02 HTV 22:30
20/02/2016 Thứ bảy Can đảm HTV 22:30
19/02/2016 Thứ sáu Trẻ em HTV 21:30
18/02/2016 Thứ năm Tuổi thơ tháng 02 HTV 21:30