Ngày
Thứ
Tên phim
Kênh
Giờ
19/04/2016 Thứ ba Nhiệt huyết HTV 21:30
18/04/2016 Thứ hai Phụ nữ và hoa HTV 21:30
17/04/2016 Chủ nhật Người giá trị HTV 22:30
16/04/2016 Thứ bảy Tri thức HTV 22:30
15/04/2016 Thứ sáu Phụ nữ đẹp HTV 21:30
14/04/2016 Thứ năm Tự do HTV 21:30
13/04/2016 Thứ bốn Hy vọng HTV 21:30
12/04/2016 Thứ ba Bền chí HTV 21:30
11/04/2016 Thứ hai Ký ức 2 HTV 21:30
09/04/2016 Thứ bảy Ký ức HTV 22:30
08/04/2016 Thứ sáu Im lặng HTV 21:30
07/04/2016 Thứ năm Mặt trời lặn HTV 21:30
06/04/2016 Thứ bốn Tình bạn HTV 21:30
05/04/2016 Thứ ba Can đảm HTV 21:30
04/04/2016 Thứ hai Mục tiêu HTV 21:30
02/04/2016 Thứ bảy Sống cho hôm nay HTV 22:30
01/04/2016 Thứ sáu Cái đẹp HTV 21:30
31/03/2016 Thứ năm Hành động HTV 21:30
30/03/2016 Thứ bốn Tri thức HTV 21:30
29/03/2016 Thứ ba Gia đình HTV 21:30
28/03/2016 Thứ hai Tưởng tượng HTV 21:30
27/03/2016 Chủ nhật Thiên nhiên HTV 22:30
26/03/2016 Thứ bảy Im lặng HTV 22:30
25/03/2016 Thứ sáu Cái đẹp HTV 21:30
24/03/2016 Thứ năm Lý tưởng sống HTV 21:30
23/03/2016 Thứ bốn Đối diện nguy hiểm HTV 21:30
22/03/2016 Thứ ba Cái đẹp HTV 21:30
21/03/2016 Thứ hai Lạc quan HTV 21:30
20/03/2016 Chủ nhật Âm nhạc HTV 22:30
19/03/2016 Thứ bảy Sống cho hôm nay HTV 22:30